Latvijas Skeitborda federācija noslēdz memorandu ar Baltkrievijas Skeitborda federāciju

2018.gada 3.augustā, Rīgā, Latvijas Skeitborda federācijai ar Baltkrievijas Skeitborda federācijutika noslēgts sadarbības Memorands.

Šī Memoranda mērķis ir vispusēja sadarbība skeitborda, kā augsta līmeņa sporta veida un masveida fiziskās aktivitātes, popularizēšanas un attīstības jomā Baltkrievijas Republikā un Latvijā, sporta un kultūras sakaru stiprināšanā starp valstīm, pieredzes un zināšanu apmaiņa skeitborda jomā.