2022 gada pārskats

LSF Gada pārskats 2022. gads

LSF budžeta izlietojums 2022. gads

2021 gada pārskats

LSF Gada pārskats 2021. gads

LSF budžeta izlietojums 2021. gads

2020 gada pārskats

LSF Gada pārskats 2020. gads

LSF budžeta izlietojums 2020. gads

2019 gada pārskats

LSF Gada pārskats 2019. gads

LSF Budžeta izlietojums 2019. gads

2018 gada pārskats

LSF Gada pārskats 2018. gads

2017 gada pārskats

Darbības pārskats 2017. gads

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 2017. gads

Bilance 2017.gads

Ziņojums pie 2017. gada pārskata

2016 gada pārskats

Darbības pārskats 2016. gads

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 2016. gads

GP protokola izraksts 2016.gads

Bilance 2016.gads

Ziņojums pie 2016. gada pārskata

2015 gada pārskats

Darbības pārskats 2015. gads

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 2015. gads

GP protokola izraksts 2015.gads

Bilance 2015.gads

Ziņojums pie 2015. gada pārskata

2014 gada pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats 2014. gads

Darbības pārskats 2014. gads

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 2014. gads

GP protokola izraksts 2014.gads

Bilance 2014.gads

Ziņojums pie 2014. gada pārskata