Jānis Kuzmins
Federācijas prezidents

Arts Amoliņš
Ģenerālsekretārs

Ainars Jermačenko
Valdes loceklis