“VANS Latvijas Skeitborda līgas” 2018. gada sezonas 1. posms

Pēc lieliski aizvadītās 2017. gada sezonas Vans Latvijas Skeitborda līga ir atgriezusies. Arī šogad sacensību posmi pulcēs vienviet Latvijas labākos frīstaila skeitbordistus visās vecumu grupās.

26.maijā par pirmo sacensību norises vietu ir izvēlēts Barona ielas skeitparks Rīgā.

Vans Latvijas Skeitborda Līga (VLSL) tika izveidota 2017. gadā, lai popularizētu un veicinātu frīstaila skeitborda attīstību Latvijā. Tās mērķis ir apzināties un atlasīt labākos un potenciālākos skeitborda frīstaila braucējus Latvijā, kas nākotnē varētu pārstāvēt mūsu valsti Olimpiskajās spēlēs “Park” vai “Street” frīstaila disciplīnās. LSL braucēju uzrādītie rezultāti būs tie, pēc kuriem turpmāk Latvijas Skeitborda Federācija izvērtēs braucējus dalībai uz Eiropas kontinenta atlases posmiem Olimpiskajām Spēlēm.


2018. gada sezonas 1. posmu organizē Latvijas Skeitborda federācija sadarbībā ar VANS, Boards.lv, Rīgas Skeitborda skolu, Skeits.lv

2018. gadā LSL notiks 4 skeitborda frīstaila sacensību posmi dažādās Latvijas pilsētās. Tiks veidots braucēju sacensību rezultātu reitings, kurā tiks apkopoti visu posmu rezultāti, un pēc kuriem tiks noteikti LSL 2018. Gada uzvarētāji 4 grupās: Iesācēji, Amatieri, Meitenes un PRO. Pēc lieliski aizvadītās 2017. gada sezonas Vans Latvijas Skeitborda līga ir atgriezusies. Arī šogad sacensību posmi pulcēs vienviet Latvijas labākos frīstaila skeitbordistus visās vecumu grupās. Par pirmo sacensību norises vietu ir izvēlēts Barona ielas skeitparks.

Vans Latvijas Skeitborda Līga (VLSL) tika izveidota 2017. gadā, lai popularizētu un veicinātu frīstaila skeitborda attīstību Latvijā. Tās mērķis ir apzināties un atlasīt labākos un potenciālākos skeitborda frīstaila braucējus Latvijā, kas nākotnē varētu pārstāvēt mūsu valsti Olimpiskajās spēlēs “Park” vai “Street” frīstaila disciplīnās. LSL braucēju uzrādītie rezultāti būs tie, pēc kuriem turpmāk Latvijas Skeitborda Federācija izvērtēs braucējus dalībai uz Eiropas kontinenta atlases posmiem Olimpiskajām Spēlēm.

2018. gada sezonas 1. posmu organizē Latvijas Skeitborda federācija sadarbībā ar VANS, Boards.lv, Rīgas Skeitborda skolu, Skeits.lv

2018. gadā LSL notiks 4 skeitborda frīstaila sacensību posmi dažādās Latvijas pilsētās. Tiks veidots braucēju sacensību rezultātu reitings, kurā tiks apkopoti visu posmu rezultāti, un pēc kuriem tiks noteikti LSL 2018. Gada uzvarētāji 4 grupās: Iesācēji, Amatieri, Meitenes un PRO.

Ieskatam video: https://www.youtube.com/watch?v=Y1J2D2Kq87Y

Sacensību nolikums

Sacensību laiks un vieta

2018.gada 26. maijā plkst. 11:00 Rīgas Centra sporta kvartāla skeitparkā notiks Latvijas Skeitborda Līgas 2. sezonas 1. posms skeitborda frīstailā.

Sacensību vadība

Sacensības organizē Latvijas Skeitborda Federācija. Sacensības tiesā LSF apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību dalībnieki

Latvijas Skeitborda Līgā var piedalīties skeitbordisti, kas vecāki par 6 gadiem neatkarīgi no to dzimuma. Sacensības notiek skeitborda frīstaila disciplīnā – atsevišķi zēniem un meitenēm.

Braucēju grupas

Iesācēju grupā var piedalīties braucēji vecumā līdz 13 (iekaitot) gadiem;

Amatieru grupā var piedalīties braucēji vecumā no 13 līdz 17 (ieskaitot) gadiem;

PRO var piedalīties jebkurš skeitbordists, kurš uzskata, ka viņa braukšanas prasmes un līmenis ir atbilstošs, lai piedalītos šajā grupā;

Meiteņu grupā – nav vecuma ierobežojuma- visas braucējas startē vienā grupā;

Reģistrācija

Dalībnieku reģistrācija LSL 1. posma sacensībām notiks sacensību dienā pie organizatoru telts no plkst. 11:00.

Dalības maksa

Dalības LSL 2. sezonas 1. posma sacensībās Rīgas Centra Sporta kvartāla skeitparkā ir 5 (pieci) EUR.

Sacensību formāts

Sacensības notiek saskaņā ar ISF (Starptautiskā Skeitborda federācijas) noteikumiem.

Sacensību formāts: 2 individuālie kvalifikācijas braucieni- katrs 1:30 min garš. Tiek ņemts vērā labākais rezultāts, pēc kurā notiek braucēju atlase un braucēju kārtas secības noteikšana finālbraucieniem.

Pēc kvalifikācijas braucieniem finālos tiek 10 labākie braucēji, kas kvalifikācijā uzrādījuši augstāko rezultātu.

Katram dalībniekam ir divi finālbraucieni, ieskaita labāko rezultātu. Finālbrauciena garums ir 2 min.

Tiesāšanas kritēriji

Sacensību braucienos tiek vērtēta triku izpildes sarežģītība, dažādība, stils, parka izmantošana un ātrums. Sacensības vērtē 3 tiesneši, kuri katru braucienu novērtē 100 baļļu sistēmā, ņemot vērā visus iepriekš minētos kritērijus.

Apbalvošana

Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā: Iesācēji, Amatieri un PRO.

PRO grupas braucēji papildus trofejām un balvām no LSL atbalstītājiem saņems naudas balvas:

1. vieta – 100 EUR

2.vieta – 75 EUR

3.vieta – 50 EUR

Atbildība

Par savu veselības stāvokli un pasākuma laikā gūtajiem savainojumiem atbildību uzņemas katrs, sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu reģistrācijas ietvaros, kā arī piedaloties pasākumā. Organizatori iesaka lietot visu aizsarginventāru.

Drošība

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, aizsargķivere jālieto obligāti, vai pie reģistrācijas nepieciešama speciāla vecāku vai pilngadīga aizbildņa atļauja, kas apliecina, ka sacensību dalībnieks var nelietot aizsargķiveri. Pretējā gadījumā braucējs var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Dopinga kontrole

Ja sacensību dalībnieks būs alkohola vai narkotisko vielu reibumā, viņš tiks diskvalificēts no sacensībām.

Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.

Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles.

Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām.

Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

Dalībniekiem obligāti jāizdrukā un jāaizpilda dalībnieka dalības apliecinājums (nepilngadīgiem dalībniekiem aizpilda vecāki) Izdrukā to šeit