“VANS Latvijas Skeitborda līgas” 3. sacensību posms skeitborda frīstailā

Sestdien, 22. jūlijā,  Cēsu skeitparkā norisināsies “VANS Latvijas Skeitborda līgas” 3. sacensību posms skeitborda frīstailā.

Sacensības Cēsīs notiks pilsētas svētku laikā “DYNAMI:T JAM” sacensību ietvaros. Vans Latvijas Skeitborda līgas noslēdzošais posms notiek sadarbībā ar Latvijas Skeitborda Federāciju, VANS, SKEITS.LV, Boards.lv, Cēsu novada jauniešu domi, Cēsu novadu un DYNAMI:T.

VANS Latvijas Skeitborda Līga (VLSL) tiek izveidota, lai popularizētu un veicinātu frīstaila skeitborda attīstību Latvijā. Tās mērķis ir apzināties un atlasīt  labākos un potenciālākos skeitborda frīstaila  braucējus Latvijā, kas nākotnē varētu pārstāvēt mūsu valsti augsta līmeņa skeitborda sacensībās Eiropā kā arī Olimpiskajās spēlēs “Park” vai “Street” frīstaila disciplīnās. VLSL braucēju uzrādītie rezultāti būs tie, pēc kuriem turpmāk Latvijas Skeitborda Federācija izvērtēs braucējus dalībai uz Eiropas kontinenta atlases posmiem Olimpiskajām Spēlēm.

2017. gadā Vans Latvijas Skeitborda Līgā  notiks 3 skeitborda frīstaila sacensību posmi dažādās Latvijas pilsētās. Tiks veidots braucēju sacensību rezultātu reitings, kurā tiks apkopoti visu posmu rezultāti, un pēc kuriem tiks noteikti VLSL uzvarētāji 4 grupās: Iesācēji, Amatieri, Meitenes un PRO.

SACENSĪBU NOLIKUMS

Sacensību laiks un vieta

2017.gada 22.jūlijā plkst. 10:00 Cēsu skeitparkā notiks Latvijas Skeitborda Līgas 3. posms.

Sacensības organizē Latvijas Skeitborda Federācija sadarbībā ar Jelgavas Sporta Servisa Centruun atpūtas un sporta kompleksu Zemgale. Sacensības tiesā LSF apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību dalībnieki

VAns Latvijas  Skeitborda līgā var piedalīties skeitbordisti, kas vecāki par 6 gadiem neatkarīgi no to dzimuma. Sacensības notiek skeitborda frīstaila disciplīnā – atsevišķi zēniem un meitenēm.

Braucēju grupas

Iesācēju grupā var piedalīties braucēji vecumā līdz 13 (iekaitot) gadiem;

Amatieru grupā var piedalīties braucēji vecumā no 13 līdz 17 (ieskaitot) gadiem;

PRO – var piedalīties jebkurš skeitbordists, kurš uzskata, ka viņa braukšanas prasmes un līmenis ir atbilstošs, lai piedalītos šajā grupā;

Meiteņu grupā – nav vecuma ierobežojuma- visas braucējas startē vienā grupā;

Reģistrācija

Dalībnieku reģistrācija LSL 3. posma sacensībām notiks sacensību dienā pie organizatoru telts no plkst. 9::00

Dalības maksa

Dalība VLSL 3. posmā ir bez maksas

Sacensību formāts

Iesācējiem – viens individuālais brauciens, 1:30 min garš. 5 labākie braucēji kvalificējas uz fināliem. Katram dalībniekam ir viens finālbrauciens. Finālbrauciena garums ir 1:30 min.

Meitenēm – katrai braucējai viens 1:30 min garš brauciens.

Amatieriem un PRO – 2  individuālie kvalifikācijas braucieni – katrs 1:00 min garš. Tiek ņemts vērā labākais rezultāts, pēc  kurā notiek braucēju atlase un braucēju kārtas secības noteikšana finālbraucieniem.

Pēc kvalifikācijas braucieniem finālos tiek 5 labākie braucēji, kas kvalifikācijā uzrādījuši augstāko rezultātu.

Katram dalībniekam ir divi finālbraucieni, ieskaita labāko rezultātu. Finālbrauciena garums ir 1:30 min.

Tiesāšanas kritēriji

Sacensību braucienos tiek vērtēta triku izpildes sarežģītība, dažādība, stils, parka izmantošana un ātrums. Sacensības vērtē 3 tiesneši, kuri katru braucienu novērtē 10 baļļu sistēmā, ņemot vērā visus iepriekš minētos kritērijus.

Apbalvošana

Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā: Iesācēji, Amatieri, Meitenes un PRO. PRO grupas braucēji papildus trofejām un balvām no VLSL atbalstītājiem saņems naudas balvas:

1. vieta – 100 EUR

2. vieta – 75 EUR

3. vieta – 50 EUR

Atbildība

Par savu veselības stāvokli un pasākuma laikā gūtajiem savainojumiem atbildību uzņemas katrs, sacensību dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu reģistrācijas ietvaros, kā arī piedaloties pasākumā. Organizatori iesaka lietot visu  aizsarginventāru.

Drošība

Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, aizsargķivere jālieto obligāti, vai pie reģistrācijas nepieciešama speciāla vecāku vai pilngadīga aizbildņa atļauja, kas apliecina, ka sacensību dalībnieks var nelietot aizsargķiveri. Pretējā gadījumā braucējs var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Dopinga kontrole

Ja sacensību dalībnieks būs alkohola vai narkotisko vielu reibumā, viņš tiks diskvalificēts no sacensībām. Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri. Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles. Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām. Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

Dalībniekiem obligāti jāizdrukā un jāaizpilda dalībnieka dalības apliecinājums (nepilngadīgiem dalībniekiem aizpilda vecāki) Izdrukā to šeit-  https://goo.gl/UmNXtq